Witam Wszystkich miłośników lotnictwa w serwisie HAWK-a
MENU
NAWIGACJA
STATYSTYKI
Zapraszam do wpisu!!!

KSIĘGA GOŚCI

statystyka

INNE
HISTORIARANKING STRON INTERNETOWYCH,darmowe statystyki,fajne i ciekawe strony

NAWIGACJA

Dział ten poświęcony jest podstawowym zagadniom przyrządów i systemów nawigacyjnch


PODSTAWOWE PRZYRZĄDY SAMOLOTU
PRĘDKOŚCIOMIERZ

ASI - ang. Air Speed Indicator. Prędkościomierz ma w pilotażu znaczenie zasadnicze. Określa prędkość samolotu poprzez pomiar ciśnienia dynamicznego, ciśnienia strug powietrza napływającego na samolot. Prędkościomierze wyskalowane są w km/h lub węzłach, czyli milach morskich na godzinę. Do pomiaru prędkości samolotu są stosowane tzw. Rurki Pitota (bądź rurka Prandtla (Pitota-Prandtla)) lub dysza Venturiego. Rurka ma zwykle układ elektrycznego ogrzewania dla ochrony przed oblodzeniem. Prędkościomierze wspomagają orientację pilota podczas wykonywania wielu manewrów, szczególnie w krytycznych fazach lotu jak: start i lądowanie, zależne od precyzyjnego utrzymania prędkości. W zależności od konkretnego typu samolotu, prędkościomierze różnią się wyglądem, ale zasada działania jest ta sama.


Na przykład na konkretnym typie samolotu mają wokół skali zaznaczone cztery kolorowe sektory:
- Biały - zakres używania klap.
- Zielony - zakres normalnych prędkości użytkowych.
- Żółty - zakres prędkości dopuszczalnych.
- Czerwony- nieprzekraczalna granica prędkości.

Rodzaje prędkości powietrznych:
Podział prędkości:

IAS(Indicated Air Speed) - Prędkość wskazywana przez prędkościomierz samolotu bez wprowadzania żadnych poprawek.

CAS(Calibrated Air Speed) - Prędkość IAS po uwzględnieniu poprawki na błąd zabudowy przyrządu pomiarowego. Prędkość CAS jest równa prędkości TAS w atmosferze standardowej na poziomie morza przy prędkościach nieprzekraczających 250kt..

EAS(Equivalent Air Speed) - Prędkość CAS po uwzględnieniu poprawki na ściśliwość powietrza. Prędkość EAS jest równa prędkości TAS w atmosferze standardowej na poziomie morza.

TAS(True Air Speed) - Prędkość rzeczywista lotu względem opływających samolot strug powietrza. Jest to prędkość CAS uwzględniająca poprawkę związaną z wysokością lotu, temperaturą i wilgotnością powietrza.

GS(Ground Speed) - Prędkość względem ziemi. Jest to wypadkowa prędkości TAS oraz kierunku i prędkości wiatru.

Charakterystyczne prędkości samolotu:

Vs - (Stall speed) Prędkość przeciągnięcia. Poniżej tej prędkości następuje oderwanie strug opływających skrzydła samolotu.

Vs0 - Prędkość przeciągnięcia w konfiguracji do lądowania (z wypuszczonymi klapami i podwoziem)

Vx - Prędkość najbardziej stromego wznoszenia (przyrost wysokości w funkcji przebytej odległości)

Vy - Prędkość najszybszego wznoszenia (przyrost wysokości w funkcji czasu)

Vfe - (Flaps extended speed) Prędkość maksymalna z wypuszczonymi klapami

Vgr - Prędkość przelotowa

Vno - Dopuszczalna eksploatacyjna prędkość maksymalna.

Vne - (Never exceed sped) Dopuszczalna chwilowa prędkość maksymalna w spokojnym powietrzu, której przekroczenie może spowodować uszkodzenie konstrukcji samolotu (najczęściej z powodu flatteru)

Va - Prędkość manewrowa (taka, przy której możliwe są pełne wychylenia sterów bez uszkodzenia konstrukcji samolotu)

Vl/d - (Lift-To-Drag speed) Prędkość najdłuższego szybowaniaWYSOKOŚCIOMIERZ


Wysokościomierz- jest jednym z przyrządów nawigacyjnych samolotu. Działa na zasadzie pomiaru ciśnienia atmosferycznego, zmniejszającego się ze wzrostem wysokości.

Pokrętło, które znajduje się w lewym, dolnym rogu służy do ustawiania ciśnienia w hektopaskalach. Na zdjęciu obok widzimy taki rodzaj wysokościomierza, gdzie wartość ustawionego ciśnienia, na podstawie którego będzie mierzona wysokość, znajduje się w małym okienku między 7 i 8.

Wysokościomierz posiada możliwość ustawienia ciśnienia odniesienia dla prawidłowego skalibrowania przyrządu.
Można go nastawić na trzy różne wartości ciśnienia atmosferycznego:
-Ciśnienie lotniska startu, oznaczane QFE. Wysokościomierz wskazuje wtedy wysokość względną.
-Ciśnienie na poziomie morza (QNH), dające wysokość bezwzględną.
-Standardowe ciśnienie na uśrednionym poziomie morza (QNE), czyli 1013.2 hPa (760 mm albo 29.92 cala słupka rtęci).


Jak widać powyżej ze względu na ustawione ciśnienie odniesienia wyróżniamy następujące rodzaje określania wysokości lotu:

Wysokość względna
- AAL - (ang. Above Aerodrome Level) - wysokość nad lotniskiem. Uzyskuje sie ją poprzez ustawienie na wysokościomierzu rzeczywistego ciśnienia atmosferycznego na poziomie lotniska (ciśnienie to oznacza się symbolem QFE). Po wylądowaniu wysokościomierz wskaże zero.
- AGL - (ang. Above Ground Level) - wysokość nad poziomem gruntu.

Wysokość bezwzględna
(AMSL - ang. Above Mean Sea Level) - Wysokość nad poziomem morza. Uzyskiwana poprzez ustawienie ciśnienia panującego na średnim poziomie morza w danej chwili (symbol QNH).

Wysokość ciśnieniowa - Wysokość wskazywana przez wysokościomierz po ustawieniu ciśnienia odniesienia na tzw. ciśnienie standardowe na średnim poziomie morza przyjęte na 1013,25 hPa (760 mmHg) (symbol QNE). Określa też tzw. Poziom Lotu (FL - flight level) czyli 1/100 wysokości wyrażonej w stopach.

Poziom lotu- definiuje się jako powierzchnię o stałym ciśnieniu, zatem np. FL 280 (2800 stóp - tradycyjnie podaje się poziom w setkach stóp, czyli hektostopach) jest tym samym poziomem dla wszystkich samolotów, niezależnie od miejsca startu.

W obrębie dróg lotniczych obowiązuje tzw. połówkowy podział poziomów lotu. Samolotom lecącym z kursami od 360 do179 stopni kontrola ruchu lotniczego przydziela poziomy nieparzyste, a od 180 do 359 stopni - parzyste. Nie jest to reguła ważna na całym świecie - są wyjątki.

Połówkowy podział poziomów lotu wprowadzono w celu zunifikowania zasad zapewniania separacji pionowej statków powietrznych, poruszających się w drogach lotniczych. Podział polega na zasadzie, że statkom powietrznym, lecącym z kursami od 360 do179 stopni przydziela się poziomy lotu nieparzyste, a od 180 do 359 stopni - parzyste.

Od 24 stycznia 2002 w europejskiej przestrzeni powietrznej pomiędzy FL 290 i FL 410 obowiązuje zredukowane minimum separacji pionowej tzw. RVSM (Reduced Vertical Separation Minimum).


Wyróżnia się różne konstrukcje wysokościomierzy. Mogą być mechaniczne i elektroniczne w zależności od typu samolotu.


Przyrządem pokrewnym do wysokościomierza barometrycznego jest radiowysokościomierz (wysokościomierz radiowy), który wykorzystuje fale radiowe do określenia aktualnej odległości od terenu, nad którym samolot przelatujeWARIOMETR


Wariometr - (VSI - ang. Vertical Speed Indicator) jest to urządzenie, służące do pomiaru prędkości pionowej statku powietrznego, czyli prędkości wznoszenia się lub opadania. Obok wysokościomierza i prędkościomierza jeden z podstawowych przyrządów pokładowych. Działa na zasadzie pomiaru zmian ciśnienia statycznego. Wariometr może być wyskalowany w m/s, m/min lub ft/min. Ze względu na budowę rozróżniamy wariometry mechaniczne i elektroniczne. Te ostatnie są zwykle zintegrowane z wysokościomierzem. Spośród wariometrów mechanicznych, możemy natomiast wyróżnić wariometr membranowy i wariometr skrzydełkowy.ŻYROKOMPAS


Żyrokompas - jest najstarszym lotniczym instrumentem żyroskopowym. To elektromechaniczne urządzenie służące do wskazywania kursu. Działa na zasadzie żyroskopu, który, jeśli wiruje, stara się zachować położenie swojej osi. Obrót samolotu wokół żyroskopu jest przekazywany na 360-stopniową skalę.


ZAKRĘTOMIERZ


Zakrętomierz- jest przyrządem żyroskopowym służącym do określania kierunku i przybliżonej prędkości kątowej zakrętu statku powietrznego. Pozwala wykonywać idealne zakręty bez wyślizgu czy ześlizgu (tzw. zakręt skoordynowany). Kulka, która znajduje się w środku daje pojęcie o kierunku siły odśrodkowej - musi pozostawać w zaznaczonym polu
SZTUCZNY HORYZONT


Sztuczny horyzont - jest lotniczym przyrządem żyroskopowym służącym do określenia orientacji przestrzennej statku powietrznego względem płaszczyzny horyzontu lokalnego (kąt pochylenia i przechylenia). Horyzontem rzeczywistym nazywamy płaszczyznę prostopadłą do pionu w punkcie obserwacji. Płaszczyzna horyzontu rzeczywistego jest równoległa do płaszczyzny horyzontu widocznego - wyznacza ją płaszczyzna wirnika żyroskopu. Sztuczny horyzont to podstawa lotów bez widoczności. Nocą albo w chmurach (gdy nic nie widać), ludzki zmysł orientacji przestrzennej zawodzi. Sztuczny horyzont wskazuje rzeczywistą orientację samolotu w przestrzeni. Na tarczy przyrządu znajduje się sylwetka samolotu i linia horyzontu - przemieszczające się względem siebie.
Dział będzie wkrótce uzupełniony
Zajrzyj tutaj za jakiś czas

KONTAKT

jeśli masz jakieś pytania, lub inną sprawę do twórcy tej strony napisz!!.

webmaster
HAWK
mlasot77@o2.pl

 | 
SLIDESHOW

O SYMULATORACH
REKLAMY
Copyright 2009 by HAWK - Wszelkie prawa zastrzeżone